Personale

Læge

Pia Borup
Speciallæge i almenmedicin.
Der vil desuden vanligvis være en læge under videreuddannelse tilknyttet.

Sygeplejerske

Helle Norre

Sekretær

Susan Jensen
Uddannet social- og sundhedsassistent