Om klinkken

Klinikken

Åbningstider:

Klinikken har åbent:
Mandag kl. 8.00-16.00
Tirsdag kl. 8.00-16.00
Onsdag kl. 12.00-18.00
Torsdag kl. 8.00 -16.00
Fredag kl. 8.00-12.00 (Lukket i lige uger)
Middagslukket kl. 12.15-13.00

Lægens telefoniske træffetid:

Korte samtaler:
mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8.15 – 9.00
onsdag kl. 14.00 – 15.00

For vejledning om behandling, stillingtagen til akutte sygdomstilfælde samt diverse lægelige spørgsmål (ej receptfornyelse og tidsbestilling).

Tidsbestilling, receptfornyelse, prøvesvar etc.:

Telefonisk henvendelse

Mandag, tirsdag, torsdag kl. 9.00 – 12.00
Onsdag kl. 12.00 – 14.00
Fredag kl 9.00 – 11:00

Personlig henvendelse
Mandag – Torsdag kl. 13.00-15.00

Konsultation:

Kun efter aftale

Aftenkonsultation:

Er forbeholdt patienter, der ikke har mulighed for at møde i dagtiden.

Sygebesøg:

Er forbeholdt syge, som ikke kan transporteres til klinikken. Akutte sygebesøg aftales kl. 8.15 – 9.00 alle ugens dage.
Mindre akutte tilfælde aftales løbende, udføres onsdag formiddag.

Holder tidsaftalen:

Vi gør, hvad vi kan, men der kan opstå akut sygdom, som gør at tidsplanen kan rykke sig.
For at sikre størst udbytte af en konsultation og undgå ventetid for de efterfølgende patienter, henstilles det at begrænse sig til 1 – 2 hovedproblemer. Ved yderligere problemer må der aftales ny tid.

Der er afsat max. 10-15 min pr. konsultation. Undtaget er specielle konsultationer så som graviditets- og børneundersøgelser samt diverse operationer.

Bliver du forhindret –

ring hurtigst muligt afbud, så en anden kan få din tid.

Betaling:

Som medlem af sygesikringsgruppe 1 skal man ikke betale for almindelig konsultationer.
Som medlem af sygesikringsgruppe 2 betales der honorar for konsultationen.
Vaccinationer f.eks.i forbindelse med udenlandsrejse samt influenzavaccination, (gratis for pensionister samt for visse personer med kroniske sygdomme). skal man selv betale.

Diverse attester f. eks. attest i forbindelse med kørekort – uarbejdsdygtighedsattest – rejse afbudsattest – attester til fagforeninger – diverse udtalelser – ansøgninger om enkelt medicin tilskud etc. – skal man selv betale.

Al egenbetaling er kontant.

Akut sygdom:

Klinikken kan kontaktes alle dage telefonisk mellem kl. 8.15 – 16.00. Når telefonsvarer er tilsluttet vil der henvises til ”akut” telefonnummer. Anvendes kun til akut (må gerne anvendes ved afbud)

Lukning:

Klinikken vil være lukket i perioder pga. ferie eller efteruddannelseskurser.
Der vil via telefonsvarer samt opslag på hoveddør gives oplysninger om varighed samt navn(e) på lægevikar(er).
Under efteruddannelsekurser vil sygeplejerske sædvanligvis være tilstede og være behjælpelig til løsning af diverse problemer.