Kvalitetssikring

Den 22. maj, er Lægehuset Herfølge blevet akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for lægepraksis.

Klinikken er en solopraksis med en læge, en jordmoder som fungerer som sygeplejeske og en sosu som fungerer som som sekretær. Herudover 1 uddannelseslæge. Praksis har udført et godt og stort kvalitetsudviklingsarbejde. Klinikken demonstrer et stort fokus på fagligt, gode og sikre patientforløb.
Praksis har gennemført survey med flot resultat, alle indikatorer er vurderet helt opfyldt. Klinikken arbejder visionært og systematisk, med den organisatoriske – kliniske – og patientoplevede kvalitet.

- Den Danske Kvalitetsmodel